robots.txt یکی از فایل های بسیار خطرناک است که در نوشتن دستورات درون آن باید دقت زیادی داشته باشید. پیشنهاد میدهم ویدیو پیش رو را مشاهده کنید.

یک دیدگاه ارسال کنید

خوشحالیم که دیدگاه خود را ارسال می کنید. چند نکته را در نظر داشته باشید.
1. دیدگاه شما حتما مرتبط با این محتوا باشد.
2. هیچ :)

جهت ثبت دیدگاه باید وارد شوید

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی وجود ندارد